کارتن پلاست کاشان

کارتن پلاست مجد قم
28 ژانویه 2018

کارتن پلاست کاشان

شرکت سپیده کویر کاشان با نام تجاری کارتن پلاست کاشان در سال ۱۳۷۹ تأسیس و در سال ۱۳۸۰ با هدف تولید ورقهای شیاردار و کارتنهای پلاستیکی در راستای جایگزینی بخشی از کارتن های سلولزی کاغذی و جلوگیری از تخریب محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرد .