کارتن پلاست مجد قم

کارتن پلاست کاشان
28 ژانویه 2018
سپهرفوم
28 ژانویه 2018

کارتن پلاست مجد قم

شرکت کارتن پلاست مجد قم، تولید و عرضه رول، ورق و جعبه با کیفیت مورد قبول و قابل رقابت در بازار و افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان بوده است .