پشم سنگ اسپادانا

سپهرفوم
28 ژانویه 2018
پلیمر طلایی یزد
28 ژانویه 2018

پشم سنگ اسپادانا

شرکت پشم سنگ اسپادانا با هدف تامین نیاز صنایع و همچنین برداشت گامی موثر جهت خودکفایی کشور(در صنعت عایق) فعالیت خود را در زمینه تولید عایق های صوتی و حرارتی در سال ۱۳۷۴ آغاز نمود.